In deze cursus van negen avonden gaan we de moderne inwijdingsweg bewandelen.

In zeven stappen ga je op weg naar jezelf: een inwijdingsweg naar bezield leven.

We laten ons tijdens deze cursus inspireren door het gedachtegoed van het esoterisch christendom en de haptonomie.

De cursus is als volgt opgebouwd:

 • Eerste cursusavond: We maken eerst kennis met elkaar, zodat we weten wat ons verbindt. Dan volgt een inleiding op de cursus. Hierin zal o.a. naar voren komen: waar stond vroeger een ‘mysterieschool’ voor, wat gebeurde er zoal op een mysterieschool en wat heeft dit ons nu te vertellen ten aanzien van onze groei in onze tijd?
 • Tweede cursusavond: De werking van ons ego en ons pijnlichaam versus onze ziel. (Eckhart Tolle)
 • Derde cursusavond: De kracht van het NU ervaren. Dit doen we door met elkaar stil te staan bij wat wezenlijk luisteren kenmerkt. Tevens zullen we de kracht van het WOORD ervaren, voor ons zelf en voor de ander.
 • Vierde cursusavond: Hoe kan het aloude begrip ‘dienstbaarheid’ weer tot zijn recht komen? We zullen ons laten inspireren door het verhaal waarin verteld wordt hoe Jezus de voeten van zijn discipelen wast, alvorens zij de laatste maaltijd met elkaar gebruiken.
 • Vijfde cursusavond: Ja zeggen, aanvaarden en de tijd nemen. Wat kunnen wij in ons leven met deze begrippen, wat maken ze in ons los?
 • Zesde cursusavond: Deze avond kijken we met elkaar naar de rol van vertrouwen en dankbaarheid in ons leven. Daarnaast zullen we inzicht krijgen op wat het proces van vergeven eigenlijk inhoudt.
 • Zevende cursusavond: Welke rol spelen vrijheid en verbonden zijn in ons leven?
 • Achtste cursusavond: AANWEZIG ZIJN, LICHT en LIEFDE. Kunnen we onze vijanden liefhebben of gaat dit echt te ver? We zullen met elkaar onze ervaringen delen.
 • Negende cursusavond: Afsluitende avond, waarin we met elkaar terugblikken op wat in deze cursus wezenlijk was voor ons eigen proces. Ook kijken we vooruit: hoe kun je verder in je leven met wat je in deze cursus hebt ontdekt en geleerd?

Aanbevolen literatuur:

 • Het labyrint als inwijdingsweg van Roger Rundqvist
 • Mysteriën en inwijdingen in het oude Europa en de nieuwe mysteriën.
 • Verkwikkender dan Licht van Margreet van den Brink.
 • Inwijding van Elisaberth Haich
 • De kracht van het NU en Een nieuwe Aarde van Eckhart Tolle
 • De zetel van de ziel van Gary Zukav
 • Over liefde en vergeving van Edith Stauffer
 • Het wonder van vergeving van Willem Glaudemans

Klik hier als je deze cursus wilt volgen.