Per 1 oktober 2023 stop ik met het begeleiden van cliënten in mijn
PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE
Graag wil ik een ieder hartelijk bedanken, zowel de cliënten
als de verwijzers, voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven.